Kaukosuhde voi jopa vahvistaa pariskuntia

Kaukosuhde nähdään usein haasteena ja ikävänä vaihtoehtona lähisuhteelle. Vaikka esimerkiksi töiden tai opiskelujen takia erillään asuvat pariskunnat joutuvatkin ratkomaan erilaisia ongelmia kuin lähipariskunnat, ovat tutkimukset osoittaneet, että myös kaukosuhde voi olla hyvinkin onnellinen. Se tarjoaa haasteiden lisäksi myös muutamia sellaisia hyviä puolia, joita lähisuhteesta ei löydy. Etäpariskuntien kommunikaatio toimii usein paremmin, kun arjessa ei ole mahdollisuutta elää oletusten varassa. Samalla molemmat osapuolet panostavat myös muihin elämän osa-alueisiin, eivätkä paineet onnellisuudesta keskity ainoastaan parisuhteeseen. Toisaalta läheisyydenkaipuu ja ikävä vaivaavat jatkuvasti ja epävarma tulevaisuus saattaa tuoda lisäpaineita.

Kaukosuhde tuo ikävän mutta antaa vapautta

Kaukosuhde on voi olla aivan yhtä sitoutunut kuin lähisuhdekin. Se antaa siis turvallisuutta, jota parisuhteelta usein toivotaan. Tämän lisäksi kaukosuhteen osapuolilla on kuitenkin myös runsaasti vapautta. Vapaus onkin asia, jota moni parisuhteessa elävä saattaa toisinaan kaivata ja salaa siitä haaveilla. Kaukosuhteissa arjen voi muodostaa oman näköisekseen, siivousaikataulut ovat itse päätettävissä ja töiden tai koulupäivän jälkeen voi suunnata kavereiden kanssa minne haluaa, ilman että siitä tarvitsee kenellekään erikseen ilmoittaa. Moni kaukosuhteessa elävä huomaakin, että aikaa tulee vietettyä vähemmän kotisohvalla ja enemmän omissa menoissa. Tämä saa monesti ihmisen tuntemaan suurempaa tyytyväisyyttä elämäänsä kohtaan. Samalla hyvässä suhteessa arvostus kumppania kohtaan säilyy, eikä toista tule yhtä helposti pidettyä itsestäänselvyytenä. Kuulumisia kysellään ja niistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Yhdessä vietetyn ajan merkitys korostuu ja molempien on helpompi olla tuolloin läsnä, kun tietää kuinka erityisestä hetkestä on kysymys.

Tulevaisuuden yhteiset suunnitelmat helpottavat nykyhetkeä

Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että kaukosuhteen onnellisuus riippuu merkittävästi yhdestä asiasta. Suhteet vaikuttavat lisäävän onnellisuutta ainoastaan silloin, kun pariskunnalla on jonkinlainen suunnitelma tulevaisuutta varten ja varmuus siitä, että myöhemmin suhde muuttuu lähisuhteeksi. Tämän voimalla kaukosuhde voi toimia useampiakin vuosia.

Nykytekniikka on tuonut huomattavaa helpotusta kaukosuhteisiin, kun yhteyttä pystyy pitämään kätevästi reaaliajassa. Tavallisimpien viestintäkanavien lisäksi pariskunnille on kehitelty monenlaisia pariskuntasovelluksia, joiden avulla voi nopeasti muistaa toista vaikka virtuaalipusulla. Toisaalta esimerkiksi tekstiviestit tai messenger-viestit jättävät helposti liikaakin tulkinnanvaraa, kun ei pääse samaan aikaan lukemaan toisen sanatonta viestintää. Viestit kannattaakin lukea mahdollisuuksien mukaan useammasta eri näkökulmasta ja välttää ensimmäisen tunnekuohun vallassa vastaamista, jotta välttyy pahimmilta väärinymmärryksiltä. Myös riitojen selvitteleminen etänä on haastavampaa, kun tilannetta ei voi paikata läheisyydellä. Treffejä voi sopia videopuheluiden välityksellä ja silloin voi katsoa yhdessä vaikkapa samaa elokuvaa tai laittaa ruokaa.

Ota toinen mukaan arkeen vaikka lyhyiden viestien kautta

Mustasukkaisuus on vaarana erityisesti kaukosuhteissa, joten luottamuksen rakentamiseen kannattaa panostaa. Juhlien tai muiden menojen hauskuutta ei kannata myöskään liioitella, vaikka haluaisikin ilmaista toiselle elämän jatkuvan myös ilman häntä. Kaukosuhteissa tärkeitä ovat sekä pienet viestit että pidemmät sähköpostit tai keskustelut. Kumppania voi muistaa arjen kiireiden lomassa lyhyillä tervehdyksillä ja toisaalta on tärkeää myös käsitellä suurempia asioita ja kertoa syvemmin elämästään pidemmillä viesteillä. Moni pariskunta kertoo itseasiassa tutustuneensa toisiinsa paremmin kaukosuhteen aikana, sillä kirjoittaminen saattaa olla puhumista helpompi tapa paljastaa itsestään syvempiä kerroksia.

Myös matkustamisen edullisuus ja nopeus ovat helpottaneet näkemistä ja sitä kautta arkea. Kaukosuhteessa elävien mukaan ikävää helpottaa ainakin se, että seuraava tapaaminen on jo sovittuna, jolloin on mielessä aina jokin ajanjakso, jonka päätteeksi näkee rakkaansa. Kannattaakin siis pitää ainakin yksi tapaaminen kirjattuna kalenteriin, vaikka toki kumppanin voi yllättää vielä vaikka ennen sitä. Kaukosuhteessa tapaamisista tulee helposti juhlatilaisuuksia, jolloin tehdään vain kaikkea erikoisempaa. Tärkeää olisi kuitenkin jättää aikaa myös tavalliselle arjelle ja aikatauluttamattomalle yhdessäololle.