Parisuhteessa raha-asioista kannattaa keskustella, mutta ei riidellä

Viimeistään siinä vaiheessa kun parisuhde syvenee avo- tai avioliitoksi, joutuvat pariskunnat käymään entistä tarkemmin läpi raha-asioitaan ja sopimaan myös yhteisestä rahankäytöstä. Parisuhteen etuna on, että monia kustannuksia voi jakaa ja näin helpottaa arkea. Haasteena on kuitenkin se, miten kulut jaetaan tasapuolisesti ja minkälaisia rahankäyttäjiä osapuolet ovat. Myös suuret tuloerot saattavat tuoda lisähaasteita rahakeskusteluun. Yhtä oikeaa mallia raha-asioiden hoitamiseen ei ole, mutta avoin keskustelu vie pitkälle. Niin kauan kuin tilanne tuntuu molemmista toimivalta ja oikeudenmukaiselta, on se juuri kyseiselle pariskunnalle oikea ratkaisu. Jos omat ideat loppuvat kesken, neuvoa voi hakea muiden tekemistä järjestelyistä.

Yhteisten tavoitteiden määrittely auttaa raha-asioista sopimisessa

Raha-asioista sopimisen yhteydessä kannattaa käydä keskustelua ainakin yhteisistä tavoitteista. Asiat sujuvat helpommin, jos molemmat ovat sitoutuneet taloudellisesti saman tyyppisen tulevaisuuden tavoitteluun. Varallisuustavoitteiden saavuttaminen mahdollistaa usein myös muiden unelmien toteuttamisen. Onko pariskunta kiinnostunut esimerkiksi matkustamisesta tai asuntosijoittamisesta? Onko auto turhake vai tärkeä sijoituskohde? Kuinka paljon rahaa halutaan käyttää asunnon sisustamiseen tai vaikkapa harrastuksiin? Tärkeää on, että yhteiseen talouteen liittyvät päätökset tehdään yhdessä. Toki molemmilla voi olla myös omia rahankäyttökohteita, mutta yhteisten rahojen käytöstä pitäisi myös päättää yhdessä. Tämä saattaa tuntua hankalalta, jos toinen on selvästi enemmän perille raha-asioista. Siinäkään tilanteessa ei kaikkia päätöksiä kannata jättää toisen harteille.

Minkälaisia tunteita rahankäyttöön liittyy?

Raha-asioihin liittyy monesti vahvojakin tunteita, jotka eivät suoraan kumpua käsillä olevasta tilanteesta. Menneisyytemme ja luonteemme näkyy myös suhteessa rahankäyttöön. Toisille raha tuo turvaa ja toinen luottaa siihen, että aina pärjätään jotenkin. Kotona on saattanut olla rahasta tiukkaa tai vanhemmat eivät ole hallinneet raha-asioitaan. Olemme voineet joutua huijatuiksi tai hyväksikäytetyiksi aiemmissa parisuhteissa tai kuulleet varoittavia tarinoita muilta. On helpompi ymmärtää toisen asennetta ja tehdä yhdessä päätöksiä, mikäli tiedämme hieman myös hänen menneisyydestään raha-asioita koskien. Kannattaa siis avoimesti puhua myös omista huolista ja itselle tärkeistä asioista. Kompromissit kuuluvat parisuhteeseen, mutta omista periaatteista saa pitää kiinni.

Raha on yksi yleisimmistä riidanaiheista suhteessa ja yllättävän usein rahasta käytävät keskustelut kääntyvät syyttelyksi tai kinaamiseksi. Tällöin keskustelu on epäonnistunut, sillä raha itsessään ei pitäisi olla tunneasia. Tähän yleensä liittyy juuri se, ettei rahaan liittyvistä tunteista ole keskusteltu riittävän avoimesti, jolloin toista on vaikea ymmärtää. On erittäin tärkeää, ettei rahaa käytettäisi koskaan aseena toista vastaan parisuhteessa. Avoimuus ja jatkuva keskustelu ovat peruspilareita toimivan yhteisen talouden hoitoon. Näin pariskunnan osapuolet voivat tukea toinen toistaan tavoitteiden saavuttamisessa ja molemmat ovat tietoisia siitä, mihin rahaa arjessa kuluu. Suuremmista hankinnoista täytyy toki sopia aina erikseen.

Hyvin hoidetut talousasiat vahvistavat suhdetta

Parisuhteissa on harvoin sellaisia tilanteita, että molemmat puolisot tienaisivat täsmälleen yhtä paljon. Puhukaa siis suoraan myös siitä, miten kulut olisi reilua jakaa ja miten molemmille jäisi kuitenkin myös käyttörahaa. Kulut voi jakaa puoliksi tai prosentuaalisesti tulojen mukaan. Rahaa voi siirtää yhteiselle käyttötilille tai voitte sopia, kuka huolehtii mistäkin laskuista. Veloista on syytä olla avoin, jotta molemmat tietävät minkälaisista riskeistä ja velvoitteista puhutaan. Tilanteen mukaan voi olla järkevää tehdä myös yhteinen säästösuunnitelma tai ainakin keskustella siitä, kiinnostaako molempia säästäminen tai sijoittaminen ja miten se kannattaisi hoitaa. Raha-asioista huolehtiminen on myös parisuhteesta huolehtimista. Tähän kuuluu olennaisena osana luottamus sekä toisen tukeminen. Rakkautta on haluta toiselle hyvää myös taloudellisesti. Jos molempien osapuolien talous on kunnossa, tekee se myös parisuhteesta vahvemman.